Thoát Facebook từ xa hoàn toàn

Thoát Facebook từ xa hoàn toàn

Thoát Facebook từ xa hoàn toàn
3.15 (62.97%) 74 votes

Bạn hãy đăng nhập  vào địa chỉ FB, sau đó mở ứng dụng Facebook, chạm biểu tượng ba thanh ngang chọn Account Settings. Nhìn ngay trên màn hình , ta thấy ngay 1 biểu tượng trên hộp thoại xuất hiện, bạn vào mục Security > Active Sessions sẽ thấy danh sách các phiên làm việc đang hoạt động cùng thông tin chi tiết: thời gian truy cập gần đây, vị trí, thiết bị khác.

xoá đăng nhập fb

xoá đăng nhập fb

Muốn kết thúc phiên làm việc và đăng xuất Facebook khỏi thiết bị nào, bạn nhấn dấu x tương ứng bên phải.

xoá đăng nhập fb

xoá đăng nhập fb

Tin từ internet.

Share this post